Joustavan eurooppalaisen opintopolun mallintaminen

Polkua voidaan käyttää esimerkiksi seuraavilla tavoilla

Eurooppalainen opintopolku-malli mahdollistaa opiskelijalle monipuoliset ja joustavat eurooppalaiset opintopolut. Mallin avulla opiskelija saa kaikki kansainvälisyyteen liittyvät opinnot tunnistettua ja tunnustettua ja näin osaksi opintoja. Oppilaitokset voivat hyödyntää mallia monella eri tavalla. Mallin avulla opiskelijoille annetaan mahdollisuus kansainvälistymiseen ja samaan aikaan kansainvälisyystoimintaan sijoitetut resurssit saadaan tehokkaasti ja joustavasti osaksi opiskelijoiden opintosuorituksia. Polkua voi suorittaa kokonaisuutena tai vain osia siitä. Opinnot ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Opiskelija voi rakentaa oman polkunsa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Kumppanit

Mallia voidaan käyttää eri tavalla ja polkua ei ole pakko toteuttaa kokonaisuudessaan.

Lataa tästä Leonardo kesäpäivien esitys 2014 Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen (pdf)

Eurooppalainen opintopolku

Lähtövalmennus ulkomaan opinto- ja työssäoppimisjaksoille lähteville opiskelijoille. Opiskelija suorittaa kurssin kokonaan ennen ulkomaille lähtöä

Arkioppiminen

Kurssimuotoinen opiskelu

Kielikurssi verkossa (esim. espanja, ranska, saksa alkeet)
Opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai osittain ennen ulkomaille lähtöä

Kulttuurikurssi verkossa (esim. espanja, ranska, saksa)
Opiskelija suorittaa kurssin osittain tai kokonaan ennen ulkomaan lähtöä

Kielenoppiminen ulkomailla – arkioppiminen
Opiskelija käyttää oppimaansa kohdemaan kieltä
tai englannin kieltä jakson aikana

Kulttuurin oppiminen ulkomailla
arkioppiminen

Opiskelija havainnoi ja reflektoi uutta kulttuuriympäristöä.
Havainnoinnin tukena arkioppimisen oppimistehtävät.