Oppimista tapahtuu monella tavalla.

Kielivalmennus

Arkioppimista tapahtuu kaikkialla, riippumatta ympäristöstä.

Kielivalmennus

Eurooppalainen opintopolku -verkostossa kehitetään kielivalmennuksen materiaaleja. Aineistoja löytyy espanjan-, ranskan-, saksan-, viron- ja englanninkielen valmennukseen. Tältä sivustolta löydät Eurooppalainen opintopolku -hankkeessa tuotettuja materiaaleja kielivalmennukseen.

Materiaalit ovat vapaasti oppilaitosten käytettävissä. Kurssit ovat suunniteltu siten, että opiskelija voi suorittaa niitä itsenäisesti hyödyntäen tietokonetta tai mobiililaitteita. Jokainen oppilaitos voi itse päättää kurssien toteuttamistavasta ja siitä kuinka opiskelija palauttaa kurssin tehtävät. Tehtävät voi palauttaa esimerkiksi pilvipalvelun, Facebookin tai Yammerin kautta tai kirjoittamalla blogia.

Sivuston tarkoituksena on toimia valmennusmateriaalina kansainväliseen vaihtoon valmistautuessa. Valmennuksia on useita, valitse valmennus kohdemaasi mukaan. Tarkoituksena on, että opiskelija perehtyy etukäteen kansainvälisen vaihdon kohdemaan kulttuuriin, kieleen ja arkeen. Valmennus jakautuu kahteen osaan, joista opiskelija voi saada opintopisteitä omaan tutkintoon. Kulttuurivalmennuksessa valmistaudutaan yleisellä tasolla lähtemiseen, matkustamiseen ja annetaan tehtäviä. Maakohtaisissa valmennuksissa kerrotaan muiden opiskelijoiden kokemuksia ja esitellään kohdemaan kulttuuria ja matkustamista. Valmennusmateriaalissa on kysymyksiä, joiden tarkoitus on ohjata toppipäiväkirjan tai -blogin kirjoittamista. Jokaisesta maasta on tehty omat materiaalit kieli- ja kulttuurivalmennukseen. Löydät linkit omiin sivuihin täältä sivustolta.

Kulttuurien tuntemus arkioppimisen avulla

Oppimista tapahtuu monella tavalla. Arkioppimista tapahtuu kaikkialla, riippumatta ympäristöstä. Arkioppiminen tapahtuu yleensä ilman etukäteen sovittuja tavoitteita. Ulkomailla vaihdossa oleva nuori oppii arkioppimisen avulla paljon sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoja että myös muita kulttuuriin ja kieleen liittyviä taitoja.

Tästä pääset Kulttuurien tuntemus arkioppimisen avulla -kurssille, jolla kuvataan oppimistavoitteet sekä annetaan oppimistehtävät, jotka opiskelija tekee ja raportoi sovitulla tavalla.