Kulttuurikätköily on kulttuuritietämyksen lisäämiseen ja arkioppimisen hyödyntämiseen soveltuva toimintamuoto.

Kulttuurikätköily

Kulttuurikätköily on kulttuuritietämyksen lisäämiseen ja arkioppimisen hyödyntämiseen soveltuva toimintamuoto, jolla aktivoidaan niin materiaalin tuottajaa kuin osallistujiakin.

Kulttuurikätköily

Kulttuurikätköilyä pilotoidaan vuosina 2015–2016 työssäoppimisjaksojen yhteydessä Tallinnassa ja sen toteutuksessa hyödynnetään Joensuussa kehitettyä HeiJoe-nimistä navigaattoriohjelmaa (http://heijoe.com/), joka on opiskelijoille ilmaiseksi ladattavissa Applen, Googlen ja Microsoftin sovelluskaupoista.

Taustaa

Kulttuurikätköily on kulttuuritietämyksen lisäämiseen ja arkioppimisen hyödyntämiseen soveltuva toimintamuoto, jolla aktivoidaan niin materiaalin tuottajaa kuin osallistujiakin. Tällaisilla uusilla toiminnoilla voidaan myös hämärtää oppimisen ja opettamisen välisiä rajoja ja samalla osallistaa opettajia tiukemmin opiskelijan oppimisprosessin ymmärtämiseen ja motivoida opiskelijoita niin oppimiseen kuin jakamaan uusia ideoita ja tietämystään.

Kulttuurikätköily on muunnos suositusta geokätköily -nimisestä toiminnallisesta aluetuntemukseen ja ulkoiluun liittyvästä harrastuksesta. Kulttuurikätköilyssä haettavat kätköt liittyvät kulttuuriin ja kieleen. Pelissä tarkoituksena on tutustua kohdealueeseen erilaisten tehtävien ja materiaalin avulla hyödyntämällä älypuhelimia tai muita mobiililaitteita.

Kulttuurikätköily ulkomailla

Tavoitteena on ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisjakson aikana kulttuuriin tutustumisvaiheessa löytää etukäteen valmistellun kartan avulla kohteita alueelta ja niiden avulla tutustua paikalliseen kulttuuriin ja tapoihin (arkioppiminen). Määritellyissä kohteissa on etukäteen generoituja tehtäviä, jotka saa avattua mobiililaitteella.  Nämä tehtävät ohjaavat opiskelijaa tutustumaan elinympäristöönsä ja paikalliseen kulttuuriin ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisjakson aikana. Osa tehtävistä on tarkoitus tehdä jo ennen jaksolle lähtöä orientoivina tehtävinä. Nämä ennakkotehtävät toimivat myös kotikansainvälistymisen välineenä niille opiskelijoille, jotka eivät ole lähdössä ulkomaille työssäoppimaan.

Toiminta muodostuu eri aihepiireihin liittyvistä tehtävistä, jotka ohjaavat opiskelijaa autenttisiin tilanteisiin paikanpäällä. Nämä tehtävät koostuvat arkioppimiseen liittyvistä tilanteista, tapahtumista ja muusta materiaalista.

Työssäoppimisjaksolle lähtiessään opiskelija saa mukaansa kohteeseen liittyvän arkioppimisen tehtäväkartan, jonka avulla hän voi paikan päällä tutustua kohdemaan kulttuuriin ja oppia itsenäisesti jokapäiväisiin tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen liittyviä taitoja.

Tästä pääset tekemään kulttuurikätköilyn tehtävät.

Kulttuurikätköily kotikansainvälistymisessä