Elinikäisen oppimisen avaintaitoja tarvitaan aina.

Työkalut

Alla olevien tehtävien avulla opiskelija pystyy osoittamaan, miten hänen elinikäisen oppimisen avaintaidot kehittyvät ulkomaanjakson aikana. Tehtävät sopivat myös hyvin matkaraportin ohjeistukseksi, jota hän voi käyttää esitellessään työssäoppimispaikkaansa muille opiskelijoille oppilaitoksessaan.

On tärkeää, että tehtävät käydään opiskelijan kanssa läpi ennen vaihtojaksoon osallistumista, jotta hän ulkomailla ollessaan oppii havainnoimaan, missä tilanteissa elinikäisen oppimisen avaintaitoja tarvitaan. Hän osaa myös tulevaisuudessa tuoda niitä esille työpaikkahaastatteluissa.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistaminen ja tunnustaminen (power point)

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistaminen ja tunnustaminen (pdf)