Kohdeyleisönä opiskelijat ja asiantuntijat

Nämä videot ovat tukimateriaalia ulkomaille lähtöä suunnitteleville opiskelijoille ja asiantuntijoille. Ne kertovat Suomen taloudesta, kulttuurista ja jokapäiväisestä elämästä. Ne auttavat sinua kertomaan asioista ulkomailla ollessasi ja keskustellessasi paikallisten kanssa.

Videoita on kymmenen. Lisäksi on esittelyvideo, joka opastaa varsinaisten videoiden käyttöön. Videoissa käsitellään eri aiheita. Seitsemän videoista on tarkoitettu sekä opiskelijoille että asiantuntijoille. Kaksi videoista on tarkoitettu lähinnä asiantuntijoille. Jokainen video kestää kahdesta viiteen minuuttia. Videot tarjoavat pikakurssin suomalaiseen elämäntapaan. Ne eivät missään tapauksessa anna täydellistä tai yksityiskohtaista kuvaa maasta tai sen asukkaista.

Videot on tarkoitettu itseopiskelun tueksi. Niitä voidaan käyttää myös tukimateriaalina luokkaopetuksessa. Videot ovat englanninkielisiä. Niissä käytetty kuva- ja muu materiaali on vapaasti käytettävissä olevaa julkista tai itse tuotettua materiaalia.

Videoiden aiheet ovat:

a. Opastus aiheeseen

  1. 1. Finnish economy and industry
  2. 2. Finland’s history and politics
  3. 3. Finnish working life
  4. 4. Finnish geography, nature, climate, natural resources, seasons
  5. 5. Finnish culture and sports (architecture, design, music, literature)
  6. 6. Finnish lifestyle, festivities
  7. 7. Finnish food
  8. 8. Own vocational field (principles and an example)

Asiantuntijoille suunnatut videot:

9. Finnish school system and vocational education in Finland

10. ECVET system