Opintopolut

Eurooppalainen opintopolku -hankkeen aikana on luotu kolme opintopolkumallia. Mallin avulla opiskelija saa kaikki kansainvälisyyteen liittyvät opinnot tunnistettua ja tunnustettua ja näin osaksi opintoja.

Joustavan eurooppalaisen opintopolun mallintaminen

Eurooppalainen opintopolku-malli mahdollistaa opiskelijalle monipuoliset ja joustavat eurooppalaiset opintopolut. Mallin avulla opiskelija saa kaikki kansainvälisyyteen liittyvät opinnot tunnistettua ja tunnustettua ja näin osaksi opintoja. Oppilaitokset voivat hyödyntää mallia monella eri tavalla. Mallin avulla opiskelijoille annetaan mahdollisuus kansainvälistymiseen ja samaan aikaan kansainvälisyystoimintaan sijoitetut resurssit saadaan tehokkaasti ja joustavasti osaksi opiskelijoiden opintosuorituksia. Polkua voi suorittaa kokonaisuutena tai vain osia siitä. Opinnot ovat ajasta ja paikasta riippumattomia. Opiskelija voi rakentaa oman polkunsa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Yritysyhteistyöpolun mallintaminen

Vaihtoehtoisia kv-opintopolkuja voidaan rakentaa yrityksen tarpeen ja opiskelijan kykyjen ja mielenkiinnon mukaan eri tutkinnoissa.

Kotikansainvälistymisen joustavan opintopolkumallin mallintaminen

Kansainvälistä osaamista voi kerryttää opintojen aikana myös kotimaassa. Tämä edellyttää aktiivista osallistumista oppilaitoksen kansainväliseen toimintaan, osallistumista kieli- ja kulttuurivalmennuksiin sekä perehtymistä vieraisiin kulttuureihin koulun työpajoissa tai työssäoppimispaikassa.