Oppiminen voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

Lähtövalmennus

Lähtövalmennus

Kukin oppilaitos järjestää omien opiskelijoidensa lähtövalmennuksen omien käytäntöjensä mukaan. Oppilaitoskohtaiset ohjeet ja käytettävät lomakkeet lähtevät opiskelijat saavat omasta oppilaitoksestaan. Lähtövalmennuksen kautta saatu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi opintoja.

Lähtövalmennuksen tavoitteet

Lähtövalmennuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • opiskelija tutustuu kansainväliseen työn- yms. hakumenettelyyn ja matkustukseen liittyviin käytänteisiin
 • opiskelija saa valmiudet esitellä omaa opiskeluympäristöään, kotikaupunkiaan ja kotimaataan
 • tutustuu vastaanottavan maan kulttuuriympäristöön
 • pohtii kansainvälisyyttä laajempana kokonaisuutena yhteiskunnassa
 • oppii tunnistamaan eri kulttuurien välisiä eroja käyttäytymisessä ja tapakulttuurissa sekä työssä että vapaa-ajalla
 • tutustuu monikulttuurisuuden eri muotoihin

Infopaketti ennen lähtöä

Tähän osioon on koottu sellaista tietoa , joka soveltuu kaikille ulkomaille vaihtoon lähteville opiskelijoille. Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja linkkeihin. Niistä saat monenlaista tietoa ulkomailla opiskeluun liittyen

Ennen matkaa

Tarkista ennen matkaa, ovatko seuraavat asiat kunnossa:

 • Learning Agreement tai Training Agreement (Koulutussopimus)
 • Apuraha-sopimus
 • Raporttien teko-ohjeet
 • Oppimispäiväkirja / Blogi
 • Arviointilomake
 • Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus
 • Matkaliput
 • Vakuutukset
 • Eurooppalainen sairaanhoitokortti
 • Terveystiedot ja rokotukset
 • Työvaatteet
 • Tuliaiset
 • Esittelymateriaali itsestä ja Suomesta
 • Realistinen matkabudjetti
 • Kontaktihenkilöiden puhelinnumerot
 • Tiedot kuinka toimit kriisitilanteessa