Eurooppalainen opintopolku -hankkeen aikana on luotu kolme opintopolkumallia

Yritysyhteistyöpolun mallintaminen

Vaihtoehtoisia kv-opintopolkuja voidaan rakentaa yrityksen tarpeen ja opiskelijan kykyjen ja mielenkiinnon mukaan eri tutkinnoissa.

Lue lisää ja tutustu

Arkioppimisen kautta hankittu kielen tai kulttuurin osaaminen kohdemaassa tukevat toisiaan ja voivat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta yhdessä muodostaa kokonaisuuden. Arkioppimisella ja käyttämällä kohdemaan kieltä tai englannin kieltä opiskelija voi täydentää opintoihinsa esimerkiksi yto -pakolliset kielet, yto -valinnaiset kulttuurien tuntemuksen opintokokonaisuudet tai kielet, ammatilliset kielet kuten esim. englanti tai ranska sekä vapaavalinnaiset kulttuuri- ja kielikurssit.