Työskentely ulkomailla

Opiskelija osaa

  • – toimia kansainvälisessä ympäristössä ulkomailla työssäoppien yrityksessä, oppilaitoksessa tai muussa organisaatiossa
  • – toimia tehtävissään ainakin yhdellä vieraalla tai toisella kotimaisella kielellä tuntien ammattinsa keskeistä sanastoa
  • – osaa toimia, käyttäytyä ja pukeutua kohdemaan tapojen ja työkulttuurin edellyttämällä tavalla
  • – osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti vieraassa työkulttuurissa
  • – osaa toimia vieraalla kielellä kohdemaassa päivittäisissä työelämän tilanteissa
  • – osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja sosiaalista mediaa ulkomaanjakson aikana
  • – kertoa mm. omista opinnoistaan ja harrastuksistaan, tulevasta ammatistaan, työ- tehtävistään ja oppilaitoksestaan

(Osaamistavoitteet, 3osp)

Tätä opintojaksoa voi käyttää: Vapaasti valittavissa tutkinnonosassa, 10osp, siellä Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia tutkinnon osia alakohtaan tai Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvat yksilölliset tutkinnon osia alakohtaan.

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3
toimiminen, käyttäytyminen ja pukeutuminen ulkomaisella työpaikalla tarvitsee ajoittain ohjausta vieraassa työkulttuurissa toimimisessa toimii ja käyttäytyy melko luontevasti vieraassa työkulttuurissa selviytyy hyvin ja itsenäisesti eri tilanteissa vieraassa työkulttuurissa
toimiminen työturvavallisesti ja ergonomisesti tarvitsee ajoittain ohjausta vieraassa työkulttuurissa toimimisessa työskentelee itsenäisesti vieraassa työkulttuurissa osaa soveltaa työssään vieraassa työkulttuurissa työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä asioita
oman alan perustyömenetelmät kohdemaassa käyttää työhönsä liittyviä

keskeisimpiä työmenetelmiä

toistuvissa työtilanteissa,

mutta tarvitsee joidenkin

osalta ohjausta

käyttää työhönsä liittyviä

keskeisimpiä työmenetelmiä

omatoimisesti työtilanteissa

valitsee työhönsä sopivimmat

työmenetelmät sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa

oman alan työvälineet ja niiden käyttö kohdemaassa käyttää työhönsä liittyviä

työvälineitä toistuvissa työtilanteissa,

mutta tarvitsee joidenkin

osalta ohjausta

käyttää työhönsä liittyviä

työvälineitä omatoimisesti työtilanteissa

valitsee työhönsä sopivimmat

työvälineet ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa

oman alan materiaalit ja niiden käyttö kohdemaassa käyttää työhönsä liittyviä

materiaaleja

toistuvissa työtilanteissa,

mutta tarvitsee joidenkin

osalta ohjausta

käyttää työhönsä liittyviä materiaaleja

omatoimisesti työtilanteissa

valitsee työhönsä sopivimmat materiaalit ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa
raportointi ulkomaan työssäoppimisjakson aikana ja sen päätteeksi tarvitsee ajoittain ohjausta ulkomaanjakson raportoinnissa ja Mobility Tool-raportissa jakson jälkeen raportoi pääosin itsenäisesti ja monipuolisia välineitä käyttäen ulkomaanjakson raportoi ulkomaanjakson ja täyttää Mobility Tool-raportin itsenäisesti. Käyttää monipuolisesti eri medioita raportoinnissa