Bottlenecks and recommendations

Bottlenecks and recommendations

Bottlenecks and recommendations

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Verkoston tavoitteena on helpottaa kansainvälisyysopintojen läpinäkyvyyttä, edistää opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) käyttöönottoa ja lisätä työvoiman liikkuvuutta. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa. Verkosto kohtaa rohkeasti digihaasteet ja kokeilee innovatiivisia työkaluja kansainvälisyyden edistämiseen.